مراد از ماه در یک فرع فقهی در حج

  یکی از احکام ورود به مکه لزوم بستن احرام است، این حکم مستثنیاتی دارد که یکی از آنها این است که اگر در ماهی که از مکه خارج شود وارد شود احتیاج به احرام ندارد، ولی چنانچه در خارج از ماه بخواهد وارد شود، باید با احرام وارد شود. در اینجا این بحث مطرح است که آیا مراد از ماه، ماه هلالی است که در نتیجه اگر آخر ماه از احرام بیرون آمد و خارج شد و اول ماه بعد بخواهد وارد شود باید محرم شود یا مراد مقدار ماه است که در نتیجه اگر 29 یا 30 روز فاصله شد باید محرم شود؟ آقای خوئی بر این عقیده است که ماه هلالی معتبر...

ادامه مطلب...

تفصیل در اکراهِ مرفوع با حدیث رفع بین معاملات و محرمات

طبق مفاد حدیث رفع در صورت اکراه بر فعل حرام یا معامله‌ای، اثر آن، اعم از مؤاخذه یا احکام وضعی مادامی‌که خلاف امتنان نباشد رفع می شود، منتهی بحث این است که آیا مطلق الاکراه مجوز رفع آثار فعل اکراهی است یا درجه خاصی از اکراه؟ برای مثال اگر در اکراه بر شرب شراب یا در اکراه بر زنا، شخصی را تهدید کنند که اگر شرب خمر یا زنا نکنی تو را به قتل می رسانیم، این اکراه بی‌شک مجوّز شرب خمر و زنا می شود، ولی اگر تهدید کنند اگر شرب خمر و زنا نکنی از ناهار محروم هستی، آیا این اکراه مجوّز شرب خمر و زنا می شود؟[1]...

ادامه مطلب...

استثنا از جواز نیابت از مکلف زنده در عبادات

نیابت از مکلف زنده در عبادات واجب مثل نماز، روزه و... جایز نیست[1]؛ چراکه صحت عبادات مبتنی بر وجود امر شارع است و امر شارع به خود مکلف متوجه است؛ نه شخص دیگری به جای او؛ بنابراین امتثال امر، به واسطۀ عمل شخص دیگری حاصل نخواهد شد. البته این حکم یک استثنا دارد: استثنا از حکم عدم جواز نیابت از زنده تنها در حج است که می‌توان از مکلف زنده نایب شد؛ البته به شرط آنکه مانعی از انجام حج برای مکلف وجود داشته باشد؛ مثل مریضی، یا حضور دشمنی که باعث ایجاد ترس از حفظ جان برای مکلف باشد...

زمان مخصوص رمی جمرات و یک استثنا از آن

رمی جمرات در شب جایز نیست. این حکم مورد تصریح فقهای شیعه قرار گرفته است؛ سید مرتضی، سلار، ابوالصلاح، ابن حمزه، علامه در ارشاد، تحریر [1] به این حکم تصریح کرده‌اند و به نظر شیخ طوسی، حتی اگر حج‌گزار در طول روز موفق به انجام این واجب نشد، در روز بعد قضا می‌کند، ولی شب رمی نمی‌کند.[2]  دلیل این حکم، روایات است. بررسی دلیل مسأله در این رابطه دو دسته از روایات وارد شده‌اند: دستۀ اول: وقت از طلوع تا غروب آفتاب است. روایاتی همچون صحیحۀ منصور بن حازم و ابو بصیر از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید: أَبُو...

اولویت در تصدی تجهیز میت

از احکام اختصاصی مردان، اولویت ایشان نسبت به تجهیز میت است.[1] در شرایع به این حکم تصریح شده است.[2] البته در منتهی از آن نفی خلاف شده است.[3] البته در بیان این حکم، تفاوتی بین آنکه میت زن باشد یا مرد نقل نشده است. اگرچه محقق ثانی، این حکم را به صورتی که میت زن نباشد، مقید ساخته است.[4] طبیعتاً در صورت زن بودن میت، حکم عکس می‌شود. با توجه به نبود روایت در این مسأله، نوبت به مراجعه به اصول می‌رسد. و اصل در حکم، عدم ثبوت ولایت زن با وجود مرد است. اصل در این مسأله عدم وجود...

 

«الهدی الی الفرق بین الرجال و النساء» کتاب فریدی‌ست که به قلم فقیه و محقق معاصر، حضرت آیت‌الله سیداحمد زنجانیره به رشته تحریر درآمده و در میان تصانیف شیعه، نظیری ندارد و اگرچه فقهای شیعه به اختلاف احکام میان مردان و زنان اهتمام داشته‌اند - تا آن‌جا که در سال‌های ابتدای غیبت، برای اولین بار شیخ مفیدره، «احکام النساء» را تدوین کرد...ادامه مطلب...