بررسی کفر اهل بغی (2)

وظایف جامعه مسلمین نسبت به اهل بغی با توجه به کافر یا مسلمان دانستن آنان متفاوت است؛ از این‌رو درصدد بررسی ادله مثبت و نافی کفر اهل بغی هستیم. در نوشتار نخست به تبیین مفهوم بغی و تعیین مصادیق آن از دیدگاه شیعه و اهل سنّت پرداخته شد، در این نوشتار به نقد و بررسی ادله مثبت و نافی کفر اهل بغی پرداخته می‌شود. 3. حکم بغات از جهت اسلام و کفر در بین فريقين 3.1 حکم بغات از جهت اسلام و کفر در فقه امامیه بی‌شکّ در فقه امامیه، اهل بغی(خواه بغی به معنای خروج بر امام معصوم باشد و خواه خروج بر نائب ایشان) به معنای...

ادامه مطلب...

بررسی کفر اهل بغی (1)

از فروع مطرح در فقه، چگونگی برخورد جامعه اسلامی با اهل بغی است که گزاره‌های متعددی در تبیین آن دخالت دارد؛ مانند اینکه آیا باغی محکوم به کفر است یا عنوان بغی تأثیری بر اسلام او ندارد؟ احکام مسلمان و کافر در موارد متعدّدی؛ مانند أکل از ذبیحه آنان ، ازدواج با آنان، غیبت آنان و نگاه به موی زنانشان  متفاوت است، به همین دلیل پژوهش درباره کفر و اسلام اهل بغی پژوهشی اهمیت دارد تا جامعه اسلامی وظیفه خود را در چگونگی برخورد با آنان بداند؛ از این‌رو در این نوشتار با تبیین دو مفهوم بغی و کفر، ادله مثبت...

ادامه مطلب...

ادله بطلان عقود منافی با عقد فضولی و نقد آنها

اگر عقد ازدواج از جانب یک طرف، لازم _ چه از طرف اصیل و چه از طرف مُجیز که رضایت خود را ابراز کرده _ و از طرف دیگر فضولی باشد و اصیل هنوز آن را اجازه نداده باشد، آیا تا زمان اجازه، شخصی که عقد بر او لازم است، باید از محرمات ناشی از مصاهره بپرهیزد، برای مثال اگر اصیل،‌مرد است، ازدواج با مادر، دختر یا خواهرِ معقوده و یا ازدواج با همسر پنجم حرام است؟ و یا اگر زن است باید از ازدواج با دیگری بپرهیزد؟ و به بیان دیگر تا تکلیف اجازه و ردّ مُجیز معلوم نشده،...

تفاوت وضوی اضطراری و وضوی تقیّه‌ای

وضو گرفتن احکام و شرایط خاص خود را دارد که در منابع فقهی بدان اشاره شده است[1] . اما در فرض وجود قدرت بر وضوی کامل، در دو صورت می‌توان وضو را با شکل دیگری گرفت: یکی حالت اضطرار و دیگری حالت تقیه. برای نمونه کسی که مضطرّ است می‌تواند بخشی از دست خود را به صورت جبیره‌ای بشوید، و یا کسی که تقیه می‌کند دست‌ها را مانند اهل سنت بشوید. اما تفاوت این دو نوع وضو در چیست؟ احتمال اول: تقیه اوسع از اضطرار وضوی عذری که موجب ایجاد اضطرار می‌شود در صورتی ممکن است که امکان وضو به...

تنازع زوجین در مهریه

اختلاف در اصل مهر قبل از دخول[1] درباره مهریه در عقد نکاح دائم، ممکن است اختلافاتی بروز کند. از جمله این اختلافات، اختلاف در اصل مهر است. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت:   مقصود از اصل مهر محقق در شرایع می‌فرماید در صورتی که زن و شوهر در اصل مهر اختلاف کردند، قول، قول شوهر است، به شرط آنکه قسم بخورد.[2] اما بحث در این است که منظور از «اصل مهر» چیست؟ محقق حلّی اولین فقیهی بوده است که در دو کتاب «شرایع» و «نافع»[3] از چنین اصطلاحی استفاده کرده است. پیش از ایشان، شیخ در...