عدم ترتب آثار زوجیت بر نکاح فضولی، قبل از اجازه - بخش اول

اگر عقد ازدواج از جانب یک طرف، لازم _ چه از طرف اصیل و چه از طرف مُجیز که رضایت خود را ابراز کرده _ و از طرف دیگر فضولی باشد؛ در فرض حصول ردّ، به اتفاق فقها احکام مصاهره مترتّب نمی شود؛ مگر در خصوص ترویج مادر معقوده که شاید درباره آن ادّعای حرمت شود. این ادّعا در قواعد درباره عقد مادرِ دختری که «من له الإجازۀ»، عقد آن دختر را ردّ کرده، به صورت احتمال، با تعبیر «علی إشکال فی الأمّ» ذکر شده است.[2] توجیه کلام علامه: وجود فرق بین تزویج مادر و تزویج دختر البته چنین اشکالی به علامه حلی وارد نیست و فارق در...

ادامه مطلب...

عقد زن بر دو نفر، توسط دو وکیل- بخش دوم

در مقاله پیش بیان شد که اگر دو عقدی که قابل جمع نیستند، هم‌زمان واقع شوند، شاید از نظر شرعی یکی از آنها به نحو «لا بعین» صحیح واقع شود و به عنوان مثال، روایتی[2]؛ مفادش این بود که دو خواهر در آنِ واحد برای مردی عقد شده بودند و حضرت به شوهر این اختیار را داد که یکی از خواهرها را انتخاب کند. اشکال اثباتی تصحیح مذکور صحیح واقع شدن یکی از عقدها به نحو «لا بعین» و تعیین آن با اختیار زوج، ثبوتاً ممکن است و جایز نیست با قطع و جزم حکم به بطلان هر دو عقد شود؛ البته این اشکال اثباتی مطرح است که گاهی انشای...

ادامه مطلب...

تنازع زوجین در مهریه

اختلاف در اصل مهر قبل از دخول[1] درباره مهریه در عقد نکاح دائم، ممکن است اختلافاتی بروز کند. از جمله این اختلافات، اختلاف در اصل مهر است. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت:   مقصود از اصل مهر محقق در شرایع می‌فرماید در صورتی که زن و شوهر در اصل مهر اختلاف کردند، قول، قول شوهر است، به شرط آنکه قسم بخورد.[2] اما بحث در این است که منظور از «اصل مهر» چیست؟ محقق حلّی اولین فقیهی بوده است که در دو کتاب «شرایع» و «نافع»[3] از چنین اصطلاحی استفاده کرده است. پیش از ایشان، شیخ در...

وضعیت عقد در ضرر صغیر یا صغیره در مهریه

در صورتی که ولی، دختر صغیره‌اش را به كمتر از مهر المثل تزويج كرد، چنانچه به جهت امتيازاتى كه در طرف مى‌باشد، مصلحت آن را اقتضاء كند، عقد نافذ و مهر صحيح است. همانطور که ممکن است شخصی به جهت مصالحی خانه‌ای را گران‌تر بخرد و یا به دلیل نیاز فوری به پول، ارزان‌تر بفروشد. ولى اگر از اين جهت مصلحتى در بین نبود، وضعیت اصل مهر و اصل عقد چگونه خواهد بود؟ همین بحث در جهت زوج نیز مطرح است. به این معنا که اگر ولی صغیر، دختری را به بیش از مهر المثل آن دختر برای صغیر...

تصویر حرمت ازدواج زوج صغیر با دختر زوجه صغیره‌اش

مرحوم سیّد در فرضی که فضولی، صغیر و صغیره را به یکدیگر تزویج کند و  یکی از آنان پس از بلوغ و قبل از اجازۀ دیگری، عقد را اجازه کند و فوت شود، فرموده است که اگر دیگری بعد از بلوغ، عقد را اجازه کند و قسم بخورد که به طمع به دست آوردن مال _ ارثیه یا مهر _ عقد را امضاء نکرده، تمام آثار زوجیت از زمان انشاء عقد مترتّب می­شود؛ به عنوان مثال اگر صغیره فوت شود زوج از او ارث می­برد و باید مهر همسر خود را به ورثۀ او بپردازد و مادر و دختر...