عدم احتساب ايام حيض جزو مدت متعه

مهریه ای که در عقد متعه تعیین می‌شود در ازای تمکینی است که زن نسبت به مرد دارد؛ از این‌رو اگر زن تمام مدت مضبوط در عقد را تمكين کند تمام مهریه برای او ثابت می‌شود و چنانچه نسبت به برخی از مدت تخلف داشته باشد مهریه نسبت به این مدت ساقط می‌شود. بر این حکم کلی در فقه چندین فرع مترتب است، مانند احتساب و عدم احتساب ایام حیض جزو مدت، احتساب و عدم احتساب مدت اعذار شرعی غیر از حیض و اعذار عرفی جزو مدت، استیعاب حیض یا عذر نسبت به تمام یا معظم مدت. این پژوهش درصدد تحقیق  احتساب و عدم احتساب ایام حیض جزو مدت می‌باشد که در صورت احتساب، مهریه بر ایام حیض تقسیط می‌شود و به مقدار ایام حیض از مهریه زن کسر می‌گردد و در صورت عدم احتساب، چیزی از مهریه کسر...

انحلال خطابات و تطبیق آن در اجازۀ نکاح فضولی

یکی از مباحث مهم و اصولی در عقد نکاح و سایر معاملات، مسئلۀ فضولی[1] است؛ مراد از عقد فضولی، عقدی است که شخص، سلطنتی بر انشاء آن ندارد بدین گونه که یا اساساً عقد، مربوط به شخص دیگری است و مُجری عقد نه ولایت بر آن شخص دارد و نه وکیل اوست و یا عقد مربوط به عاقد است ولی حق شخص دیگری در بین است که عاقد بدون رعایت آن حق، انشاء عقد کرده مانند اینکه عبد و أمه‎ای بدون إذن مولا انشاء عقد نکاح کنند یا دختر باکره‎ بدون إذن پدر یا جدّ خود با کسی ازدواج کند ـ البته بناء بر قولی که نکاح باکره، مشروط به إذن ولی است که مختار نیز می­‎باشد ـ یا عقد سفیه (غیر رشید) بدون إذن ولی یا ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده بدون إذن خاله و عمه که تمام این موارد نکاح فضولی است. مرحوم سید یزدی...

نماز جماعت با عامه؛ صوری یا حقیقی؟

در مباحث مربوط به تقیه این سوال مطرح است که آیا نماز جماعت با عامه همانگونه که مشهور  بدان قائل هستند،  نماز حقیقی است که آثار و احکام خاص مربوط به نماز جماعت را داشته باشد یا نماز با آنها، نمازی صوری است و قرائت در نماز از عهده فرد ساقط نخواهد بود و در صورت امکان باید آن را انجام دهد و در غیر اینصورت باید ، حدیث نفس کند؟ اختلاف در  این مساله از اختلاف در روایات ناشی شده است . چرا که ظاهر برخی از روایات این است که نماز با عامه  ، نماز  حقیقی بوده...

مبدأ وقت الصلوة فی اللیالی المقمرة - 2

سبق فی القسم الاول من هذه الرسالة  ذکر دلیل المشهور وغیر المشهور فی حکم اللیالی المقمرة و المناقشة فیهما و ان کلامهما لا یتعدی عن مجرد دعوی؛ لکن السید الامام الخمینی استدل بالآیة الشریفة ببیان زائد من غیر الجهة التی استدل بها المحقق الهمدانی. فان المحقق الهمدانی اکتفی ببیان ان الفجر والخیط الابیض تقدیری فی الساعة الخامسة مثلا [1] وهذا المقدار من البیان استشکلنا فیه بانه مجرد دعوی فقط ویحتاج الی ذکر  نکتة زائدة.   استدلال السید الامام الخمینی«ره»  بالآیة الشریفة  قال السید الامام الخمینی«ره» ان التبین فی الایة الشریفة ظاهر فی التبین النفس الامری و الموضوعیة لا فی الطریقیة و...

شرطیت قبض در وقف- 2

در قسمت اول این بحث اشاره شد که در شرطیت قبض در وقف سه قول مطرح است. قول اول شرطیت قبض در صحت وقف در تمام اقسام آن است. این قول نظر بزرگانی چون شیخ طوسی و علامه حلی و همچنین امام خمینی است و ادله ای برای آن بیان شده که در نوشته سابق، اجماع و یکی از روایات بیان شد، اکنون به بیان و نقد سایر ادله می پردازیم. 2) صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام: « حضرت در مورد مردی که بر فرزندانش صدقه قرار داده است و آنها این زمان را درک...