حکم شهادت بر شهادت در آثار ملازم حدود یا تعزیر-1

مقدمه اثبات یا عدم اثبات آثار ملازم با حدود و تعزیرات، با شهادت بر شهادت[1] از جمله احکامی است که قانون مجازات اسلامی در مورد آن سکوت کرده است. در قانون مجازات اسلامی دائره قبول و عدم قبول شهادت بر شهادت اینطور بیان شده است: «جرائم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي‌شود، لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است».[2] همانطور که روشن است به حکم آثار ملازم با حدود و تعزیرات اشاره ای نشده است. این نوشتار در صدد بیان حکم این مسأله است. طرح مسأله شهادت بر شهادت در حدود به اجماع فقها مورد قبول...

ادامه مطلب...

بطلان اجاره با تلف عین قبل از امکان استیفاء و تبعض آن با تلف در أثناء- 2

اشاره همانطور که در بخش اول مقاله اشاره شد در باب إجاره اختلافی نیست که اجاره در صورت تلف عین قبل از قبض و قابلیت انتفاع، باطل است؛ ولی فقها در مورد مستند آن اختلاف کرده‌اند. در راستای هدف این مقاله در تبیین و بررسی ادله بطلان، دلیل اول که عبارت بود از تعدّی از بیع به اجاره بررسی  و در آن مناقشه شد. در ادامه به بررسی دو دلیل دیگر در این زمینه می‌پردازیم. دلیل دوم. بنای عقلاء بر بطلان معاملات در تلف قبل از قبض و مناقشه در آن بنای عقلاء در معاملات این‌گونه است که اگر در معاوضه‏اي، كسي چيزي...

ادامه مطلب...

بررسی و نقد کلمات اهل سنّت در تحریم متعه-1

اشاره[1] بحث درباره حلیّت و حرمت متعه یکی از مباحث چالش برانگیز فقهی میان شیعیان و اهل سنت محسوب می‌شود. شیعیان بر این باورند که متعه در زمان پیامبر(ص) حلال بود و دلیلی بر حرمت آن نداریم؛ بلکه در روایات متعدد صادره از معصومین(ع) بر حلیّت آن تأکید شده است.[2] اما در مقابل اهل سنّت با تأکید بر این سخن عمر که «متعتان محلّلتان فی زمن رسول الله و أنا احرّمهما»[3] به حرمت متعه حکم نموده‌اند. همانطور که از کلام عمر نیز مشخص است، متعه در زمان رسول خدا حلال بوده است و او بعدا آن را حرام اعلام نموده...

فضای مجازی در آینه فقه - دفتر دوم (بخش دوم)

اشاره در بخش اول از دفتر دوم به برخی از ادله قاعده نفی سبیل، از جمله قرآن و حدیث نبوی اشاره شد. در این بخش ضمن بررسی مفاد قاعده، به بررسی تأثیر قاعده نفی سبیل بر حکم فقهی فضای مجازی پرداخته می‌شود.    مفاد قاعده هر چند در معنای سبیل در آیه قرآن و محدوده آن و هم چنین مصادیق علوّ بر اسلام، بحث‌های جدّی وجود دارد و حتی نمی‌توان برخی از موارد استدلال به آیه و نبوی در کتاب‌های فقهی را مصداق سبیل بر مسلمین و علوّ بر اسلام دانست، اما به نظر می‌رسد قدر متیقن آیه شریفه...

فضای مجازی در آینه فقه - دفتر دوم (بخش اول)

دفتر دوم: قاعده نفی سبیل و تأثیر آن بر حکم فضای مجازی در دفتر اول بیان شد: اصل اولی در استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و بالتبع فضای مجازی، جواز است همانگونه که اصل اولی در ایجاد بستر فضای مجازی و توسعه آن توسط حکومت اسلامی نیز جواز می‌باشد. باز بیان شد: علاوه بر اصل برائت، می‌توان رگه‌هایی از تأیید این اصل را در روایات یافت. باز اشاره شد: امکان دارد به علت وجود مزاحم یا معارض، حکم استفاده و توسعه فضای مجازی دستخوش تغییر شده گاه به حرمت بدل شده و گاه به وجوب بدل گردد. در دفتر...