فراخوان ششمین جشنواره مقالات علمی حوزه

بر اساس اطلاعیۀ منتشر شده توسط معاونت پژوهش حوزه های علمیه شرایط ثبت نام عبارت است از:

1.حوزوی بودن نویسنده مقاله

2.مقاله می بایست در یک نشریه علمی پژوهشی یا علمی ترویجی درسال ۱۴۰۰ چاپ شده باشد.

3.مقاله می تواند علمی پژوهشی یا علمی ترویجی باشد

روش ارسال مقاله :

ارسال مقاله از طریق دفتر نشریه انجام می شود.

1.بروزرسانی اطلاعات نشریه در سامانه

2.ثبت اطلاعات نویسنده مقاله در سامانه اینترنتی

3.بارگذاری فایل word یا PDF   مقاله

4.بارگذاری فایلPDF شماره نشریه ای که مقاله در آن چاپ شده است.

5.بارگذاری صورت جلسه معرفی مقاله

6.ارسال یک نسخه از نشریه بهمراه پرینت مقاله به دفتر دبیرخانه جشنواره مقالات علمی حوزه

مهلت ارسال مقاله توسط دفتر نشریه، پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی