باسمه تعالی

آیین نامه پایگاه اینترنتی مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام

کلیات

-1       مطالب در بخش های مختلف با تایید مدیریت سایت بارگذاری خواهند شد.

-2       مطالب وهن آمیز نسبت به شخصیت های علمی، سیاسی و... در سایت منتشر نخواهند شد.

-3       این پایگاه اینترنتی صرفا جنبه حوزوی و علمی داشته و مطالب متفرقه در آن منتشر نخواهد شد.

 

آیین نامه ی بخش های مختلف سایت

        یادداشت محقق

-1       این قسمت از سایت مربوط به مطالب پژوهشی محققین است که با حفظ منافع آن برای محققین مقالات به نام ایشان در این قسمت قرار می گیرد.

-2       محققین پس از ثبت نام و تایید از طرف مدیریت سایت نام و رمز کاربری دریافت نموده و می توانند مقالات خود را برای انتشار ارسال نمایند.

-3       مطالبی که برای این قسمت نوشته می شود باید بین چهارصد تا نهصد کلمه باشد.

-4       موضوع این مقالات می تواند در تمام زمینه های علمی و حوزوی باشد اما خاطر نشان می شود مقالات باید در موضوعات جزئی نوشته شود.

-5       ارائه مستندات و مسئولیت مطالب به عهده نویسنده مقاله می باشد.

-6       مقالات این قسمت باید به صورت تایپ شده در ورد و با  رعایت تمام نکات نگارشی باشد.

        آثار پژوهشی

-1       این قسمت از سایت مربوط به گروه های پزوهشی مرکز می باشد.

2       -هر گروه پزوهشی موظف است حداقل هر هفته یک مقاله پزوهشی از موضوعات در دست اقدام یا کار شده در گذشته برای این قسمت تهیه نماید.

-3       این مقالات باید بین چهارصد و پنجاه تا هزار و پانصد کلمه باشد.

-4       این مقالات باید به صورت تایپ شده در ورد و با رعایت تمام نکات نگارشی باشد.

-5       این مقالات به نام گروه های پزوهشی مرکز منتشر خواهد شد.

6       -ارئه مستندات لازم برای مقالات ارسالی برای سایت و مسئولیت مطالب به عهده گروه های پزوهشی می باشد.

        تالار علمی

-1       این تالار صرفا برای بحث و گفتگوی آزاد علمی در مباحث حوزوی راه اندازی شده است.

-2       هر کاربر که شرایط استفاده از تالار علمی را داشته باشد پس از ثبت نام و تایید مدیر سایت می تواند در تالار های علمی شرکت کند.

-3       هر کدام از گروه های پژوهشی موظف است هر هفته یک موضوع برای بحث در تالار مشخص نماید.

4       -گروه ها موظفند برای هر موضوع حداکثر تا دویست کلمه توضیح ارائه دهند تا موضوع برای بحث کاملا شفاف و روشن باشد.

-5       این موضوعات باید به صورت تایپ شده در ورد و با رعایت تمام نکات نگارشی باشند.

-6       گروهی که موضوعی برای تالار علمی را تعیین می کند باید فعالیت روزانه در تالار تخصصی خود داشته باشد.

ارسال مطلب توسط شما
نام و نام خانودگی
ورودی نامعتبر
موبایل
ورودی نامعتبر
موضوع مطلب ارسالی
ورودی نامعتبر
ارسال فایل: (*)
ورودی نامعتبر