بررسی اعتبار مستثیات ابن ولید -2

ادله عدم اعتبار مستثنیات ابن ولید برای عدم دلالت مستثنیات ابن ولید بر وثاقت افراد مستثنی منه ادله‎ای قابل ذکر است که برخی آنها در کلمات بزرگان مطرح است. اصاله العداله بودن ابن ولید برخی بزرگان، احتمال داده‎اند ملاک عمل قدما به روایات، اصاله العداله بوده است به بیان دیگر آنان اصل را بر عدالت میدانسته‎اند تا زمانی که خلاف آن محرز شود بنابراین تا زمانی که شخصی مورد تضعیف قرار نمی‎گرفت روایات او مورد عمل آنان بوده است در حالی که چنین مبنایی نه تنها امروزه مورد قبول نیست بلکه عکس این مبنا مورد پذیرش است یعنی اصل بر عدم عدالت است تا زمانی که عدالت و وثاقت وی محرز شود. مرحوم خوئی با تمسک به وجود این احتمال اعتبار توثیق از طریق مستثنیات ابن ولید را رد کرده...

بررسی اعتبار مستثیات ابن ولید -1

مقدمه علم رجال امروزه یکی از مباحث مهم اجتهادی محسوب می‌شود که در بحث‌های فقهی تأثیر بسزایی دارد. در این میان توثیقات عامه که در صدد توثیق روات متعددی است از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در غالب موارد توثیقات عامه تعداد زیادی از روات را تعیین وضعیت می‌کنند و این بر اهمیت بررسی این توثیقات می‎افزاید. مستثیات مرحوم ابن ولید یکی از توثیقات عامه‎ای است که در صورت پذیرش آن می‎توان تعداد زیادی از اصحاب را توثیق کرد. تعداد روات کتاب نوادر الحکمه بیش از 500 نفر می‌­باشد. علاوه بر کتاب نوادر روایات دیگری از وی نقل شده است که می‌توان تعداد آنها را به این عدد اضافه کرد که از این مجموع حدود بیست راوی استثنا شده است و در صورت استنباط توثیق از کلام ابن...

نظر صاحب حدائق پیرامون اختصاص حکم نجاست به عالمین به آن

یکی از موضوعات علم اصول اشتراک احکام واقعی بین عالمین و جاهلین می باشد.[1]چه اینکه معنای اختصاص احکام به عالمین ، تقیید حکم به علم به همان حکم بوده و این امر محال است .به دیگر سخن موضوع کلیه احکام واقعی اعم از تکلیفی و وضعی ذات عمل بوده و علم و جهل مکلف تاثیری در ثبوت حکم ندارد . در تبیین مدعای فوق به دلائل عقلی و نقلی تمسک شده است : الف.دلیل عقلی : از  آنجا که جعل احکام متوقف بر فرض موضوع  است و اگر بخواهد علم به حکم در موضوع حکم اخذ شود به نحوی...

اجاره زمین برای ساخت مسجد

یکی از فروعات مطرح در کتاب الاجاره، اجاره زمین برای ساخت مسجد و نمازخانه می‌باشد. در همین زمینه مشهور فقهاء امامیه معتقدند که اجاره دادن زمین برای ساخت مصلی صحیح بوده و مشروع می‌باشد.[1] مرحوم صاحب جواهر در این زمینه ادعای اجماع نموده است.[2] در تبیین این ادعا چنین استدلال شده است که تاسیس نمازخانه یکی از اغراض محلله بوده است و لذا مانعی از صحت عمل مذکور وجود ندارد.[3] قول عامه:  شایان ذکر است در میان اهل سنت برخی معتقدند که اجاره دادن خانه برای تأسیس نمازخانه صحیح نیست؛ چرا که استیجار برای نماز خواندن صحیح نیست.[4] به...

شمولیت قاعده فراغ نسبت به غیر عبادات

  یکی از مسائل مهم در رابطه با قاعده فراغ ، عمومیت آن نسبت به ابواب مختلف فقهی اعم از عقود و ایقاعات و عبادات می باشد. در این زمینه میتوان به دو نظر اشاره کرد . مطابق نظر اول قاعده فراغ اختصاص به عبادات داشته و قابل تعمیم به معاملات (عقود و ایقاعات) نخواهد بود. دسته دوم از فقهاء معتقدند که قاعده فراغ عمومیت داشته و شامل غیر عبادیات نیز می شود . در ادامه بررسی ادله هر یک از دو گروه فوق را مورد بررسی قرار میدهیم. الف . موافقان تعمیم : مشهور فقها معقتدند که روایات...